Sunday, August 1, 2010

PERBANDINGAN BANDAR DAN LUAR BANDAR

Kemiskinan di bandar adalah lebih besar daripada kemiskinan luar bandar. Hal ini dapat dilihat pada paras garis kemiskinan yang digunapakai dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Ke Sembilan[2007] yang menjelaskan bahawa kemiskinan di bandar mencatatkan 75000[ribu] dan kemiskinan luar bandar mencatatkan 160000[ribu].Tambahan pula,kemiskinan di bandar adalah dianggarkan lebih kurang 1.95 juta rumah tangga. Ini merupakan 55 peratus daripada jumlah rumah tangga di Malaysia.Perdana Menteri dalam pembentangan belanjawan 2010 mengatakan bahawa kemiskinan dibandar Malaysia telah meningkat.Ini jelas terbukti memandangkan bahawa penduduk di bandar adalah 63 peratus daripada penduduk malaysia,maka kemiskinan bandar adalah masalah yang serius.

NADIYA BT MAT NASIR[204893]

No comments:

Post a Comment