Sunday, August 1, 2010

STATISTIK

Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bermaksud pendapatan yang hanya mencukupi untuk membeli sesuatu barangan keperluan yang minimum kuantitinya supaya ahli-ahli isi rumah mendapat zat makanan yang baik dan keperluan asas yang lain seperti pakaian dan kasut, sewa rumah, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan komunikasi, penjagaan kesihatan, pendidikan dan rekreasi. PGK dikemaskini setiap tahun berdasarkan Indeks Harga Pengguna.


Kawasan

Miskin

Miskin Tegar

Isi Rumah
(RM)

Per Kapita (RM)

Isi Rumah (RM)

Per Kapita
(RM)

Semenanjung

660

150

400

90

Sabah

900

170

500

100

Sarawak

770

170

450

100

Sumber: Majlis Taklimat Pemantapan Jentera Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan Selangor 13 Disember 2007.

PGK Makanan – Komponen makanan bagi PGK yang dikaji semula adalah berdasarkan kepada pakar pemakanan iaitu pakar diet dan pakar perubatan. Keperluan harian setiap individu dikira mengikut makanan seimbang seperti bijiran (beras dan gandum), ayam, telur, ikan, susu, gula, sayur-sayuran, buah-buahan dan kekacang.

PGK Bukan Makanan – Komponen bukan makanan bagi PGK yang terdiri daripada pakaian, perumahan, pengangkutan dan perbelanjaan lain adalah dikira berasaskan kepadapenyiastan perbelanjaan isi rumah.

Golongan Miskin Tegar – Berdasarkan analisis pada tahun 2005, sesebuah isi rumah dianggap miskin tegar sekiranya pendapatan kasar bulanan isi rumah tersebut kurang daripada PGK makanan

Bilangan kadar kemiskinan dan kemiskinan tegar di Malaysia (1970-2004) adalah seperti berikut:

Tahun

1970

1990

1997

1999

2004

Kadar Kemiskinan

49.3%

16.5%

6.1%

7.5%

4.3%

Bandar

22.3%

7.1%

2.1%

3.4%

1.6%

Luar Bandar

60.0%

21.1%

10.9%

12.4%

9.6%

Kadar Kemiskinan Tegar

-

3.9%

1.4%

1.4%

0.7%

Bandar

-

1.3%

0.4%

0.5%

0.2%

Luar Bandar

-

5.2%

2.5%

2.4%

1.5%

Bilangan kadar kemiskinan tegar setiap negeri di Malaysia bagi tahun 2002 dan 2005 adalah seperti berikut:

Negeri

Bilangan Kemiskinan Tegar

Tahun 2002

Bilangan Kemiskinan Tegar

Tahun 2005

Kelantan

12,145

21,359

Perak

7,372

4,792

Pahang

7,345

2,992

Terengganu

7,137

10,985

Kedah

2,646

6,563

Johor

1,207

1,665

Selangor

965

1,008

Perlis

822

1,534

Negeri Sembilan

685

1,235

Melaka

594

1,348

Pulau Pinang

231

641

Sabah

19,534

21,581

Sarawak

7,610

10,165

Bilangan kadar kemiskinan mengikut etnik di Malaysia bagi tahun 2004 adalah seperti berikut:

Butiran

Bumiputera

Cina

India

Jumlah

Kemiskinan Tegar

1.9%

0.1%

0.3%

0.7%

Bandar

0.7%

neg¹

0.2%

0.2%

Luar Bandar

3.3%

0.3%

0.5%

1.5%

Kemiskinan

8.3%

0.6%

2.9%

4.3%

Bandar

4.1%

0.4%

2.4%

1.6%

Luar Bandar

13.4%

0.3%

5.4%

9.6%


NURUL NATASHA BT MUSA 204968

No comments:

Post a Comment